Om Ida Aalen

Foto: Øyvind Bjørkum

Telefon: 45 24 24 12
E-post: aalen.ida@gmail.com
Twitter: @idaAa

Jeg jobber for tiden med å skrive ny, forskningsbasert bok om sosiale medier. I 2012 ga jeg ut «En kort bok om sosiale medier» på Fagbokforlaget, som nå er pensum på blant annet UiO, UiB, BI og NTNU. Boka gir en lettlest introduksjon til forskning på sosiale medier.

Når jeg ikke har skrivepermisjon, jobber jeg som senior interaksjonsdesigner hos NetLife Research med brukervennlighet, digital strategi og interaksjonsdesign. Blant prosjektene jeg har arbeidet med er Kreftforeningen og Store Norske Leksikon.  I tillegg holder jeg ofte foredrag og underviser på IGMs studium i interaksjonsdesign.