Jeg tilbyr kurs, veiledning og foredrag om enkel og effektiv brukertesting.

PS. 20. april, 3. mai og 20. juni arrangerer jeg åpne kurs i brukertesting.

Et heldagskurs i brukertesting dekker følgende temaer:

  • 7 metoder for enkel og effektiv brukertesting, med konkrete eksempler og caser
  • Når er brukertesting er riktig metode?
  • Hvordan utformer oppgaver og testopplegg?
  • Praktisk, hands-on øvelse i brukertesting
  • Hva må man tenke på når man observerer en brukertest?
  • Hvordan gjennomfører man selve brukertesten?
  • Analyse og oppfølging av resultatene

Jeg får gode tilbakemeldinger både fra folk som har mye erfaring med brukertesting, og og folk som er helt ferske. Si i fra hvis du ønsker referanser.

Kurset kan selvsagt tilpasses deres behov. Jeg har god erfaring med at kurset kan være en introduksjon, og at det så følges opp med veiledning når dere senere gjennomfører brukertester.

Kontakt meg

Telefon: 45 24 24 12
E-post: hei@idaaalen.no

Tidligere foredrag: