Jeg har ti års erfaring med brukervennlighet og innhold på nett. Jeg kan hjelpe deg med

  • brukertesting
  • innhold
  • analyse og digital strategi

Telefon: 45 24 24 12
E-post: ida@idaaalen.no
CV: LinkedIn

Brukertesting

Brukertesting trenger ikke kreve hverken mye tid eller ressurser. Jeg kan gjøre brukertesting for dere, eller vi kan kombinere det med kursing. Sammen finner vi ut hvordan dere kan få mest mulig innsikt ut av minst mulig ressurser. Les gjerne artikkelen jeg har skrevet om effektiv og enkel brukertesting hos A list apart. Jeg tilbyr også kurs og foredrag om brukertesting.

Innhold

Jeg har jobbet som kommunikasjonssjef i Netlife Research, har skrevet to bøker om sosiale medier som har blitt pensum på en rekke norske universiteter, og har jobbet som journalist i VG Nett og E24. Jeg kan hjelper dere med innholdsstrategi og kursing. Jeg har tidligere skrevet om hvordan du utformer innhold som gjør at du når målene dine. og om innholdsstrategi for sosiale medier.

Jeg tilbyr også kurs og foredrag om innholdsstrategi og nettskriving, og også kurs og foredrag om sosiale medier.

Analyse og digital strategi

Jeg kan hjelpe dere med dybdeintervjuer, spørreundersøkelser og annet analysearbeid, både for å finne ut hva brukerne deres trenger og for å avdekke interne behov.  Slike undersøkelser er også et viktig grunnlag når man jobber med strategi for digitale kanaler. Jeg kan bidra med fasilitering av slike strategiprosesser.